menu

Sponge Architects

Björn van Rheenen, ondernemer sinds 2003, NDSM’er sinds 2006, atelier N12, www.sponge.nl
Sector: Architectuur, toegepast en autonoom.
Maken van concepten en ontwerpen voor omgevingen, gebouwen en interieurs tot en met begeleiding van uitvoering (management), maar ook strategisch advies. Ook zelf initiatief nemen voor een thema, locatie of doelgroep. Dat kan in een bu-reaulaatje terecht komen, gerealiseerd worden maar ook naar de media gaan om een discussie te starten.

Opdrachtgevers: Particulieren, ondernemers, bedrijven en stichtingen. Bijvoorbeeld Schiphol voor een studie voor het gebruik van het dak van een terminal (panoramaterras). Of het Ronald McDonald Kinderfonds voor het concept t/m uitvoering van de VUmc-Kinderstad.
Talenten: Conceptuele ontwerpen en strategisch ad- vies. Verbinding van creativiteit met ondernemerschap.
Motto: De mooie kanten van het leven laten zien en bevorderen.
Mijn ambitie is om door een door mij ontworpen gebouw of omgeving de mooie kanten van het leven bij mensen te brengen, en om met mijn ontwerp de vraag van de opdrachtgever te overtreffen en het leven van de gebruikers te verrijken. Bijna altijd met de natuur als inspiratiebron, bewustmaken van waarde van natuur en uiteraard ook in de uitwerking van het project met respect voor de natuur. De wereld moet er beter van worden. De ‘kunst’ is om mijn visie op de dingen te combineren met de wensen van de opdracht- gevers en de gebruikers.

BOOS
Metaalrestauratie Amsterdam