menu

Buro Spelen

prev
next

Bart Suart en Klaar van der Lippe, NDSM’er sinds 2000 en sinds 2005 samen met Klaar, atelier Helling X3 www.burospelen.com

Sector: publiek domein
Product/dienst: Maatwerk, van grottekening tot bestuurlijke interventie. Wij werken met mensen, menselijk kapitaal, in openbare ruimte, workshops en dialogen. Bart werkt tevens als debatleider en dagvoor- zitter. Autonoom werken we als beeldend kunstenaar. Materiaal brons, staal en hout (Bart), textiel en tekeningen (Klaar)
Opdrachtgevers: Non profit, diverse overheden en ge- meenten, afdelingen Ruimtelijke Ordening, universitei-ten, musea, Mondriaan Stichting
Talenten: Prikkelen. Vanuit principes naar een realiteit komen. Debatten leiden. Futloze bestuurders kunnen bij ons terecht voor visie & pit in het politieke proces
Motto: Een mens zou in alles het goeie moeten doen

De collega’s en mensen zijn geweldig en de locatie is fan- tastisch. Deze vrijplaats is autonoom. Die onafhankelijke houding is heerlijk. De gemeente vindt ons misschien onredelijk of embetant, maar juist die autonomie maakt de ndsm mooi. Haat/liefde? We hebben liefde voor de plek en haten de huidige verkwanseling. De afgelopen jaren bestond de meerwaarde van de NDSM voor ons uit een leerproces. We hebben geleerd hoe gentrificatie voelt. Hoe kunst verdreven wordt door geld. Kijken naar de NDSM in 2013, is aanschouwen hoe vrijheid wordt verkaveld en verpacht.

Valerie van Leersum