menu

Buro Spelen

Bart Suart en Klaar van der Lippe, NDSM’er sinds 2000 en sinds 2005 samen met Klaar, atelier Helling X3 www.burospelen.com

Sector: publiek domein
Product/dienst: Maatwerk, van grottekening
tot bestuurlijke interventie. Wij werken met men-
sen, menselijk kapitaal, in openbare ruimte, workshops
en dialogen. Bart werkt tevens als debatleider en dagvoor- zitter. Autonoom werken we als beeldend kunstenaar. Materiaal brons, staal en hout (Bart), textiel en tekeningen (Klaar) Opdrachtgevers: Non profit, diverse overheden en ge- meenten, afdelingen Ruimtelijke Ordening, universitei-
ten, musea, Mondriaan Stichting
Talenten: Prikkelen. Vanuit principes naar
een realiteit komen. Debatten leiden. Futloze
bestuurders kunnen bij ons terecht voor visie & pit
in het politieke proces
Motto: Een mens zou in alles het goeie moeten doen

De collega’s en mensen zijn geweldig en de locatie is fan- tastisch. Deze vrijplaats is autonoom. Die onafhankelijke houding is heerlijk. De gemeente vindt ons misschien onredelijk of embetant, maar juist die autonomie

maakt de ndsm mooi. Haat/liefde? We heb-
ben liefde voor de plek en haten de huidige
verkwanseling. De afgelopen jaren bestond de
meerwaarde van de NDSM voor ons uit een leerpro-
ces. We hebben geleerd hoe gentrificatie voelt. Hoe kunst verdreven wordt door geld. Kijken naar de NDSM in 2013, is aanschouwen hoe vrijheid wordt verkaveld en verpacht.

Clup X
Tom Wagenaar